Ochrona danych osobowych

Wstęp

Ochronę danych osobowych naszych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności podczas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

Operatorzy niniejszej witryny zobowiązują się do zachowania poufności. Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania.

Dane osobowe

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z niniejszą witryną. Nie będziemy udostępniać tych informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody. Jeśli w ramach przetwarzania danych zlecenia dane zostaną przekazane usługodawcom, obowiązuje ich niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG), inne przepisy ustawowe oraz niniejsza polityka prywatności. Przeprowadzanie ankiet lub przekazywanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rejestracja i hasło

W związku z zabezpieczonymi strefami logowania użytkownik jest zobowiązany do traktowania nazwy użytkownika i hasła w sposób poufny i nieudostępniania ich osobom trzecim. W przypadku podejrzenia nadużycia danych dostępowych należy powiadomić operatora.

Osoby nieletnie

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Nie prosimy o dane osobowe dzieci, nie gromadzimy ich ani nie udostępniamy osobom trzecim.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Za pomocą plików cookie możemy zoptymalizować informacje i oferty w naszej witrynie internetowej z myślą o użytkowniku. Jak już wspomniano, dzięki plikom cookie możemy rozpoznawać użytkowników naszej witryny internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie z naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej mogą być w pełni dostępne.

Pliki dziennika serwera

Serwer udostępniający witrynę internetową automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas w tzw. plikach dziennika serwera. Chodzi o następujące informacje:

  • Browser type and browser version
  • used operating system
  • Referrer URL
  • Host name of the accessing computer
  • Time of the server request

Danych tych nie można przyporządkować do konkretnych osób. Dane te nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo do wstecznego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych wskazaniach nielegalnego użycia. Dane będą przechowywane maksymalnie przez tydzień.

Formularze

W przypadku przesyłania zapytań za pomocą formularza, dane użytkownika łącznie z podanymi przez użytkownika danymi kontaktowymi zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania i dalszych pytań. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Dane podane w formularzu zostaną przekazane w formie zaszyfrowanej drogą e-mailową.

Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania wrażliwych treści, takich jak żądania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie linii adresu w przeglądarce z „http: //” na „https: //” i symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które użytkownik nam udostępnia.

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych danych dotyczących jego osoby, ich pochodzenia i odbiorcy, jak również celu przetwarzania danych. W tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Consent with ConsentManager

Our website uses the ConsentManager consent technology to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of certain technologies and data protection legislation compliant documentation of the former. The party offering this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sweden, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter referred to as “ConsentManager”).

Whenever you visit our website, a connection to ConsentManager’s servers will be established to obtain your consent and other declarations regarding the use of cookies. Moreover, ConsentManager shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the ConsentManager cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

ConsentManager uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of such cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Show

Mapy Google

This website uses maps provided by "Google Maps", a service of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The processed data may include in particular IP addresses and location data of the users, which, however, are not collected without their consent (as a rule within the framework of the settings of their mobile devices). The data can be processed in the USA. Privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/

Opting out is possible at: https://adssettings.google.com/authenticated

Matomo

Ta witryna wykorzystuje platformę analityczną typu open-source Matomo w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny. Matomo zapisuje zebrane dane w bazie danych. Zgromadzonych danych nie można wykorzystać do identyfikacji osoby, nie są one zestawiane z innymi źródłami danych i nie są udostępniane osobom trzecim.

You can deactivate the collection and use of your data here if you don´t consent to said collection and use. In this case, an opt-out cookie will be deposited in your browser that prevents Matomo from saving usage data. Clearing your cookies will result in deletion of the Matomo opt-out cookie as well. The opt-out must be reactivated when visiting our site again. Further information and the applicable data protection provisions of Matomo may be retrieved under https://matomo.org/privacy/.

Pinterest Remarketing

This website integrates remarketing tags from the social network Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland). When you visit this page, the remarketing tags establish a direct connection between your browser and the Pinterest server. Pinterest receives the information that you have visited this website with your IP address. This allows Pinterest to associate your visit to the website with your user account. We can use the information obtained in this way to display Pinterest Ads. We would like to point out that, as the provider of the website, we have no knowledge of the content of the data transmitted or of how it is used by Pinterest. For more information, see the Pinterest Privacy Statement.

Informacje o bezpieczeństwie

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać dane osobowe użytkowników za pomocą wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

Zmiany w naszych przepisach o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej deklaracji o ochronie danych do aktualnych wymogów prawnych oraz do uwzględnienia w niej zmian w naszych usługach, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie obowiązywać od następnej wizyty.

Prawomocność

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do tej witryny internetowej.

Jeżeli poszczególne części lub sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.