OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE DIIZOCYJANIANÓW

Bezpieczne obchodzenie się i stosowanie diizocyjanianów

Produkty zawierające diizocyjaniany, takie jak pianki PU, są praktyczne w budownictwie i stały się niezbędne w całej branży. Ale diizocyjaniany mogą być szkodliwe dla zdrowia, jeśli są stosowane niewłaściwie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, Unia Europejska wydała nowe rozporządzenie, które wprowadza obowiązek szkolenia dla wszystkich profesjonalnych i przemysłowych użytkowników diizocyjanianów. Szkolenie musi być ukończone najpóźniej do 23 sierpnia 2023 roku i powtarzane co pięć lat.

Jako Państwa niezawodny producent pianek PU i innych produktów z diizocyjanianami, beko Group chętnie oferuje Państwu wsparcie w wypełnianiu obowiązku szkoleniowego. Polecamy Państwu następującego dostawcę szkoleń:

Do szkolenia na temat diizocyjanianów

https://isopa-aisbl.idloom.events/index/safe-use-of-diisocyanates-training-selection-pl

Skorzystaj z tej możliwości, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat diizocyjanianów i chronić swoje zdrowie.

W razie pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt w każdej chwili.