TecLine X-Clean 1:3 Uniwersalny Środek Czyszczący

Nr artykułu 299 2 503PL
Treść
500 ml
  • Produkt rozcieńczony, gotowy do użycia
  • Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający
  • Biodegradowalne substancje powierzchniowo czynne (całkowicie wg załącznika III rozporządzenia ws. detergentów)
  • Nie zawiera substancji ściernych
  • Nie działa korozyjnie, nie zawiera substancji aromatycznych ani chlorowęglowodorów, możliwość ponownego napełniania

Korzyści:

  • Usuwa brud, oleje, insekty, film smarowy, wosk, pozostałości kleju, resztki z gotowania itp.
  • D obrze się spłukuje i nie pozostawia śladów (w większości przypadków zastępuje środek czyszczący zawierający silne rozpuszczalniki)
  • Produkt zapewnia ochronę metali kolorowych, dlatego nie jest agresywny wobec powierzchni metalowych bez powłoki

Zakres zastosowań:

  • Do czyszczenia silników, obręczy kół, narzędzi, maszyn, kosiarek trawnikowych, pił silnikowych, piekarników, grilli itp.

Dane techniczne

Baza rozpuszczalniki organiczne
Gęstość ok. 1,065 g/cm³
Zapach przyjemny
Przechowywanie w dobrze zamkniętych opakowaniach, w temp. od +5° C do +40° C
Wartość pH ok. 13